Alle dieren drijven

Gideon Samson | Annemarie van Haeringen
NUR: 273 Alle leeftijden Vlag en Wimpel 2018.

Op een dag had hij er genoeg van. De mensen bleven maar rommel maken en ruzie zoeken. Hij begon te roepen, maar niemand wilde naar hem luisteren. Op één man na. Een man die kon bouwen…

Over de kracht van vertrouwen en vriendschap. Het verhaal van de Ark van Noach, verteld door Griffelwinnaar Gideon Samson en getekend door Penseelwinnares Annemarie van Haeringen.
Bekroond met een Vlag en Wimpel 2018.