Manuscripten

Op zoek naar talent!

Wij zijn altijd geïnteresseerd in nieuw werk, zowel tekst als illustraties. U kunt bestanden tot 3 MB opsturen naar: manuscripten@leopold.nl.

Als u een volledig manuscript of zwaardere illustraties wilt insturen, kan dat per post. Stuur dan een (kleuren)kopie naar onderstaand adres:

Uitgeverij Leopold
t.a.v. de redactie
Wibautstraat 133
1097 DN Amsterdam

Als u de kopie na de beoordeling terug wilt ontvangen, sluit u dan retourporto bij.

Of wij besluiten uw manuscript in boekvorm uit te geven, is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit ervan; er wordt gekeken of uw manuscript past binnen het fonds van de uitgeverij, en ook of de investering die gemoeid is met de productie van het boek redelijkerwijs kan worden terugverdiend.

Wij doen ons best om binnen enkele maanden te reageren. Helaas is het, door de hoeveelheid manuscripten die Leopold dagelijks krijgt toegestuurd, niet mogelijk om alle afwijzingen van een uitvoerig leesrapport te voorzien. Over de beoordeling kan evenmin worden gecorrespondeerd.